MTP Branch: Chakhei ta Pihnô Z. Soche O ama sapa cha atanoh pahypa a châ

CHAKHEI, 20 Patô, 2023, Pachynoh – Chakhei MTP Branch zy ta nôhmeipa Pihnô Z. Soche O ama sapa cha atanoh kha aly kawpa ta pahypa a châ.

O he Feet 30 x 18 akawhpa ta sapa châ ta, Beam nata a tôh he RCC ta taopa a châ.

Biatuhpa MDC Puhpa K. Hrahmô, EM i/c Revenue, MADC ta a chô dia nawpa râhvâ atôh ta, Puhpa M. Laikaw, CEM ta Tile phia 30 nata râhvâ ridging bandle 7 â tôh hra.

Chakhei khihsawzy tawhta apasai kawpa ta baona Rs.17,900/- daopa châ ta, cement, balu, tho nata O sa nawpa chhaichhi peimawh hropazy chhao vâro tlai baona daopa a châ hra.

He O he ano O a hneituhpa Pihnô Z. Soche pahysapa châ ta, pahyna liata ECM Chakhei Vaihpi Local OB zy hruapa ama châna hawhta amâ hlao hra.

MTP Branch: Chakhei he ta nôhmei hârâpazy baokhâna rai hria lymâ tyh ei ta, pari theipa azuahpazy ama zuah khao lei nawpa ta thanai zônaina taihta ama vaw pachâpa tyh hrapa a châ.

Atahmâ liata O ama sapa he noh 11 chhôh ryu ei ta, MTP Leaders nata Member zy hleikhô ta kuzôzâh athai viapazy ta tlâhrai ta ama hriapa a châ.

Share This Post